Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Kozmetik Cerrahi’nin geçmişi 4000 yıl öncesine dayanır. M.Ö. 800’lerde Hindistan’da rekonstrüktif cerrahi işlemler yapıldığını gösteren izlere rastlansa da, Kozmetik Cerrahi’nin gelişimi Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve Arap tıp bilimini de kapsayacak şekilde binlerce yıla yayılır. Doğu tıbbında çok eski kaynaklarda tanımlanmasına ve tarif edilmiş olmasına rağmen Plastik Cerrahi, en azından batıda bilindiği şekliyle 19. yüzyılın sonunda tıbbi açıdan bir bilim dalı haline gelmiş, bugünkü halini alması için ise 1900’lerin ortasına kadar beklemesi gerekmiştir.

 “Estetik” sözlük anlamıyla güzelliğin ve sanatın doğasıyla, ve güzelliğin yaratılmasıyla ilgilenen felsefedir. Tıp bilimi ve estetik felsefesi, tarihin hiçbir döneminde günümüz dünyasında olduğu kadar kadar iç içe geçmemiştir. Hastalıkların sağaltılmasından, gençliğin ve güzelliğin sağlıklı bir biçimde korunmasına veya yeniden yaratılmasına geçiş, tıp biliminde yeni disiplinleri ve disiplinler arasında yeni ilişkileri gerekli kılmıştır. Aynı şekilde girişimsel olmayan Lazer İşlemleri ve ameliyatsız yağ eritme (Kavitasyonla İncelme) uygulamaları da tıbbın estetik felsefesiyle yeniden yorumlandığı, doktor kontrolünde yapılması gerekli olan kozmetik amaçlı tedavilerdir.

 Sadece Birleşik Devletler’de 2007 yılında uygulanan estetik amaçlı girişim sayısı 11.700.000’dur ve bu rakam 2000 yılındakinin iki katıdır. Bir bilim olarak bu kadar genç olan bir alanın, bu kadar hızlı gelişmesi ve bu denli çok insana hizmet vermesi, ilgili disiplinlerdeki doktorların sağlık alanındaki diğer hiçbir bilim dalında olmadığı kadar büyük bir hızla deneyim kazanmasını sağlamıştır. Tıbbi Estetik alanında deneyim, doktorunuzda muhakkak aramanız gereken paha biçilemez bir özelliktir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kozmetik Dermatoloji ve Vasküler Cerrahi tıbbi estetik uygulamalarda birbirini tamamlayan, bu alanın tümüne hakim bir birliktelik oluşturan disiplinlerdir. Doktorlarımızın kendi dallarında ilgilendikleri girişimsel ve girişimsel olmayan kozmetik işlemlerin bir listesini sağda görebilirsiniz.  

 2007 yılında Birleşik Devletler’de uygulanan girişimsel ve girişimsel olmayan kozmetik amaçlı işlemler hakkında istatistiksel veriler:

Girişimsel

Girişimsel Olmayan

Liposuction

456.828

Botoks

2.445.656

Göğüs Büyütme

399.444

Dolgu

1.448.716

Göz kapağı Ameliyatı

240.763

Lazer Epilasyon

1.412.657

Göğüs Küçültme

205.615

Cilt Soyma(Peeling)

829.658

Karın Germe Ameliyatı

185.335

Lazerle Cilt Yenileme

647.707